Bazilika svatého Petra

Bazilika sv. Petra je situována ve Vatikánu, sídle papežů od roku 1377. Současný chrám byl postaven na ruinách starobylého raně křesťanského chrámu zasvěceného Petru, kde se také nachází hrob tohoto apoštola. Stavbu nové baziliky inicioval Mikuláš V., ale započal ji až jeho nástupce Julius II. Stavba si vyžádala celých 176 let, během nichž fungovala jakási továrna sv. Petra, v níž pracovali ti nejvýznamnější architekti a umělci té doby: Bramante, Rossellino, Antonio da Sangallo ml., Raffaello, Michelangelo, Bernini, Borromini, Maderno, Giacomo della Porta, Domenico Fontana, což jsou pouze některá z velkých jmen, která zanechala svou stopu uvnitř i vně baziliky. Dóm, který je zřetelně viditelný z mnoha míst ve městě, je dominantou Říma. Byl navržen Michelangelem a postaven Fontanou a Della Portou a je určitě jednou z nejznámějších budov po celém světě. Pokud přicházíte k sv. Petru od Via della Conciliazione, vejdete na náměstí vytvořené Berninim, které je tvořeno nekonečnou sérií zázračných sloupů neuvěřitelné krásy. V zadní části spatříte fasádu baziliky, navrženou Madernem a dokončenou v roce 1614. Ve sloupoví na průčelí jsou otevřeny 5 dveře; ty na pravé straně se nazývají Svaté dveře. Tyto dveře jsou oficiálně otevírány pouze v jubilejní roky samotným papežem podle zvláštního rituálu, a to přesně na Vánoce. Jakmile projdete dveřmi, obklopí vás velkolepost charakteristická pro baziliku a také různé poklady zanechané architekty, kteří zde pracovali. Prostor pod dómem je částečně pokryt skvostným baldachýnem od Berniniho. Vatikán je jednou ze vzpomínek, které si návštěvník po návratu domů dozajista ponechá.

Hours: St. Peter’s Basilica is open daily, Apr-Sep 7:00-19:00;
Oct-Mar 7:00-18:00
Treasury Museum: 9:00 – 18:15 (Apr – Sep) 9:00 – 17:15 p.m. (Oct – Mar)
Grottoes: 7:00-18:00 (Apr – Sep) 7:00-17:00 (Oct – Mar)
Cupola: 8:00 – 18:00 (Apr – Sep) 8:00 – 16:45 (Oct – Mar)
Scavi Office: weekdays 9:00 – 17:00

Sacristy (011) 39 06 6988 3712
Parish Office (011) 39 06 6988 5435
Vatican Switchboard (011) 39 06 6982

Climbing the Cupola
Hours 8:00 – 18:00 (Apr – Sep) 8:00 – 16:45 (Oct – Mar)
Cost 7 Euros for elevator, 6 Euros for stairs

Nechte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>